Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Милена Рангелова | ACCA, ДЕС

Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България. Член на АССА (Асоциация на сертифицираните експерт-счетоводители), Великобритания.

Милена Рангелова е с 25 години общ професионален опит, включително над 10 години професионална практика в одит на строителни предприятия, търговски дружества, финансови институции, предприятия за производство на електрическа енергия, производство, транспорт и логистика.