Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Новите доходи, които включваме в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ

От тази година е разширен обхватът на доходите, които посочваме в справката по чл. 73 от ЗДДФЛ, със срок за подаване до 28.02.2023 г.

Можете да прочетет повече в страницата на НАП:

Доходи, които трябва да се посочват от работодателите в справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за 2022 г.