Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

SMS известия от Търговския регистър

За ползване на услугата е необходима регистрация. С едно потребителско име може да се получават известия за до десет дружества. Услугата е достъпна на адрес: http://sms.brra.bg/

 


 1. АБОНИРАНЕ ЗА УСЛУГАТА

За ползване на услугата е необходима регистрация. След успешна регистрация е необходима активация науслугата.

 1. Регистрация

При регистрация е необходимо да попълните следната информация в контактна форма:

 • Номер на мобилен телефон, на който да получавате известяване. Номерът служи и като потребителско име при вход в системата;
 • Списък с ЕИК , за които да получавате известяване (до 10 броя);
 • Персонална информация – имена и ЕГН;
 • Съгласие с общите условия за ползване на услугата;
 • E-mail за обратна връзка;
 • Парола.


При регистрация ще получите:

 • Потвърждение за регистрация на екран;
 • E-mail с данни за клиентския Ви профил, в случай че попълнения от Вас адрес на електронната поща е валиден;
 1. Активиране на услугата
 • Активирането на услугата се извършва в срок от 48 часа след първоначалната регистрация, в противен случай регистрацията автоматично се заличава от системата;
 • Активирането на услугата се осъществява чрез изпращане на SMS от заявения мобилен номер, на кратък мобилен номер 18435 (за всички оператори). Изпратеният SMS съдържа идентификационния код, получен при регистрацията;
 • Чрез активиране на услугата, Вие закупувате пакет от 500 (петстотин) кратки съобщения, валиден до 2 години от датата на закупуването;
 • Цената на пакета е 6 (шест) лева с ДДС.

 

 1. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

Използвайки въведените при регистрацията номер на мобилен телефон и парола Вие имате достъп до клиентския си профил. Чрез клиентския профил можете да променяте своята персонална информация, с изключение на номера на мобилния телефон. Ако искате да използвате друг номер е необходимо да извършите нова регистрация и нова активация на услугата за новия номер.