Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Облага ли се с ДДС дегустация на шоколад?

Дружество с основна дейност производство, внос и продажба на стоки за хлебарство, сладкарство и шоколатиерство, предоставя на клиентите си мостри на продуктите. По този начин рекламира новите си продукти и със същата цел майстори - демонстратори, служители на дружеството, посещават клиенти в цялата страна и представят на място нови продукти.

Тези рекламни дейности се документират с протокол за мостри и протокол за демонстрации. С протоколите за демонстрации също се предоставят мостри от даден продукт и е добавена услуга - демонстрация на приготвянето на продукта от служител на дружеството.

Поставени са следните въпроси:

  1. Трябва ли предоставените мостри и добавената услуга да се облагат с ДДС?
  2. Предоставените рекламни материали (тениски, ръкавици, престилки, шпатули и т.н.) следва ли да се облагат с ДДС?

Отговорът на тези въпроси може да прочетете тук.