Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Дарение на недвижим имот

Дружество има намерение да дари празно дворно място, урегулиран поземлен имот. Имотът е включен в капитала на дружеството. 
При придобиването му не е приспадан данъчен кредит и до настоящия момент не са извършвани никакви действия по разпореждане, строително монтажни работи върху имота, подобрения или каквито и да било други дейности.

Поставен е следният въпрос:

Какъв е режимът на прилагане на ЗДДС от страна на доставчика при дарение на имота, т.е. дали дарението му от гледна точка на материалния закон се приема за възмездна или безвъзмездна доставка, респективно дали същата е облагаема или освободена от данък?

Отговорът на този въпрос може да прочетете тук.