Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

За нас

Екзистра ООД е одиторско дружество, вписано по Закона за независимия финансов одит в Публичния регистър под номер 143.

Ние се стремим да предоставим градивни и прагматични съвети и решения, проектирани по вашите индивидуални обстоятелства. Постигаме тази цел като посвещаваме време да придобием познание на вашия бизнес и да разберем посоката, нуждите и стремежите, както и дългосрочните предизвикателства, които сте планирали. 

Нашият подход е един и същ, независимо дали ползвате услугите ни в качеството си на физическо лице, фамилен бизнес или корпоративен клиент, въпреки че тези интереси често са неразривно свързани. Ние действаме с дължимата грижа, която ви помага да управлявате и развивате бизнеса си.

Ние предлагаме широка гама от услуги, с които да отговорим на потребностите във всички етапи от развитието на бизнеса. Нашите експерти работят в тясна комуникация помежду си когато е необходимо, поради което можете да разчитате на:

- консултации, съобразени с всички аспекти на финансовите въпроси - търговски, данъчни, счетоводни

- високо качество на предоставената услуга като резултат от добрата комуникация между експертите

- отношение, насочено към решаване на проблема и изграждане на стратегия.

Екип

Милена Рангелова | ACCA, ДЕС

Управляващ съдружник
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) в България. Член на АССА (Асоциация на сертифицираните експерт-счетоводители), Великобритания. Милена Рангелова е с 25 години общ професионален опит, включително над 10 години проф...

Мая Митева, ДЕС

Управляващ съдружник
Дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, член на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България.