Адрес: София 1680, ул. “Солун” № 51, ателие 2, e-mail: audit@existra.bg

Документи

Указания

ЗДДФЛ Финансови инструменти

Облагане при преобразуване - ЗКПО, чл.125

Вливане - ЗКПО, чл.126

Данъци при източника, ЗКПО чл.194

Активи и пасиви при преобразуване, ЗКПО чл.139

Сливане - ЗКПО чл.128

Отделяне - ЗКПО чл.129

Освободени доставки по силата на международни договори, ЗДДС чл.173

Данък върху разходите - ЗКПО, чл.204

Социални разходи, ЗКПО чл.205

Допълнителното социално осигуряване, ЗКПО чл.208

Ваучери за храна, ЗКПО чл.209

Преобразуване чрез промяна на правната форма, ЗКПО чл.116

Активи и пасиви при преобразуване, ЗКПО чл.140

Данъци при източника, ЗКПО чл.195

Прехвърляне на обособена дейност ЗКПО чл.130

Доходи на чуждестранни физически лица

Прехвърляне на вземания

Банкови гаранции